Kohezijski sklad

KOHEZIJSKI SKLAD

Operacija: Sončna elektrarna Sax konstrukcije d.o.o.


OPIS IN NAMEN PROJEKTA

 • Operativni program: JR SE OVE 2021
 • Razvojna prioriteta: TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE
 • Prednostna usmeritev: OBNOVITVENI VIRI ENERGIJE
 • Sklad: KS Celotna Slovenija
 • Šifra operacije: OP20.09915
 • Naziv operacije: JRSE OVE 2021-SE-SAX KONSTRUKCIJE D.O.O.
 • Sklep o izbiri: 545-2/2023-2570-848
 • Pogodba o sofinanciranju: št. 2570-23-701508
 • Upravičenec: SAX KONSTRUKCIJE, profesionalna obdelava pločevine, d.o.o.
 • Posredniško telo: MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO
 • Pristojno ministrstvo: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

Projekt zajema izgradnjo nove manjše proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.
V okviru projekta je bila izvedena namestitev sončne elektrarne na strehi objekta na naslovu Grenc 58, 4220 Škofja Loka. Ta sončna elektrarna je bila nameščena s pomočjo inovativne konstrukcije Slim pod kotom 10 stopinj, Quick RAIL in konstrukcijo Cupolino. Konstrukcija Slim je položena na prodec, Quick RAIL na trapezno pločevino in Cupolino na betonske nosilce. Na streho objekta smo namestili 370 solarnih modulov tipa BDO 410W, ki skupaj tvorijo generator moči 151,7 kW.

CILJI PROJEKTA

 • Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov.
 • Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.
 • Zelena preobrazba podjetja.
 • Informacije o evropski kohezijski politiki so na voljo na spletni strani www.euskladi.si.